ALB | ENG

KIRURGJIA DITORE

Kirurgjia ditore i referohet një interventi që nuk përfshin hospitalizimin, i cili mbart më pak risqe
dhe sjell reduktimin e kostove.
Ndërhyrjet e Kirurgjisë Ditore me kohëzgjatje të shkurtër dhe të mesme kryhen nën anestezi
lokale, sedacion lokal-rajonal dhe anestezi të përgjithshme.
Kirurgjia Ditore bazohet në përdorimin e teknikave inovative që lejojnë një rikuperim më të
shpejtë, me përdorimin e më pak barnave, më pak toksike dhe më të përshtatshme për situatën
specifike.
Ky është një shërbim i cili ofrohet në spitalin tonë, me një teknologji të avancuar bashkëkohore,
i konceptuar duke patur si prioritet shëndetin tuaj.

Share:

Ju mirëpresim për konsulta dhe trajtime.

Spitali Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Rruga Ana Komnena, Nr. 74
Tel: +355 445 05 004
WhatsApp: +355 69 70 77 550
E-mail: [email protected]
Web: www.zoja.al

Poliambulanca Atë Luigji Monti
Rruga e Kavajës, Nr. 58
Tel: 04 2223 906 +355 / 04 2232 021
WhatsApp: +355 69 70 775 50
email: [email protected]

Të Rejat

Send Us A Message

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.