ALB | ENG

CHECK UP PËR FËMIJË

Paketë kontrolli bazë për shëndetin e fëmijëve. Kontrolli realizohet nëpërmjet kryerjes së analizave kryesore laboratorike.

  • Gjak Komplet + ERS;
  • Glicemi;
  • Sideremi;
  • Ferritinemi;
  • Urinë Komplet;
  • Feçe Parazit.
KTHEHU PAS – CHECK UP

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.