ALB | ENG

CHECK UP MESHKUJ

Për një kontroll global të gjendjes shëndetësore

Me anë të këtyre ekzaminimeve synohet një kontroll i përgjithshëm i shëndetit ku përfshihen analizat e detajuara të gjakut që shërbejnë për kontrollin e funksionalitetit të organeve të ndryshme si mëlçia, veshka, tiroidja, prostata, kontrolli i koagulimit të gjakut dhe i yndyrnave. Në këtë paketë gjithashtu, përfshihet kryerja e EKG për një kontroll bazë të zemrës. Ekografia abdonimale dhe grafia e toraksit janë ekzaminime të rëndësishme për kontrollin e organeve të ndryshme dhe plotësojnë më tej paketën. Vizita e okulistit rekomandohet të kryhet në mënyre periodike.

Pas rezultateve të ekzaminimeve ofrohet Vizitë me Mjekun Internist.

Testet e gjakut:

Gjaku komplet, eritrosediment, glicemia, urea, kreatinina, natriumi, kaliumi, kloruri, koha e protrombinës (pt), trigliceridet, kolesteroli total, kolesteroli hdl, kolesteroli ldl, protein totale, bilirubina totale dhe e fraksionuar, aspartat aminotransferaza – ast-got-s, alanine aminotransferaza alt-gpt-s/u, gama glutamil transpeptidaza, fosfataza alkaline, tirotropina (tsh), antigjeni specifik i prostatës (psa), antigjeni hbsag i virusit hbv, antigjeni i virusit hcv.

  • Urinë komplet;
  • Feçe gjak okult;
  • EKG;
  • Grafi Toraksi;
  • Eko abdominale;
  • Vizite okulisti;
  • Vizite Internisti (pas analizave).

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.