ALB | ENG

CHECK UP FEMRA

Për një kontroll global të gjendjes shëndetësore

Me anë të këtyre ekzaminimeve synohet një kontroll i përgjithshëm i shëndetit ku përfshihen analizat e detajuara të gjakut që shërbejnë për kontrollin e funksionalitetit të organeve të ndryshme si mëlçia, veshka, tiroidja, kontrolli i koagulimit të gjakut dhe i yndyrnave. Në këtë paketë gjithashtu përfshihet kryerja e EKG për një kontroll bazë të zemrës. Ekografia abdonimale, ekografia e gjirit, grafia e toraksit dhe mamografia janë ekzaminime të rëndësishme për kontrollin e organeve të ndryshme dhe plotësojnë më tej paketën. Pap-testi është ekzaminim që shërben për kontrollin e shëndetit. Vizita e okulistit rekomandohet të kryhet në mënyrë periodike. Pas rezultateve të ekzaminimeve ofrohet Vizitë me Mjekun Internist.

Testet e gjakut:

gjaku komplet, eritrosediment, glicemia, urea, kreatinina, natriumi, kaliumi, kloruri, koha e protrombinës (pt), trigliceridet, kolesteroli total, kolesteroli hdl, kolesteroli ldl, protein totale, bilirubina totale dhe e fraksionuar, aspartat aminotransferaza – ast-got-s, alanine aminotransferaza alt-gpt-s/u, gama glutamyl transpeptidaza (s), fosfataza alkaline, tirotropina (tsh), antigjeni hbsag virusi hbv, virusi anti hcv.

  • Urinë komplet;
  • Feçe gjak okult;
  • Pap-Test;
  • EKG;
  • Grafi toraksi;
  • Mamografi;
  • Ekografi e gjirit;
  • Ekografi abdominale;
  • Vizitë Okulisti;
  • Vizitë Internisti pas analizave.
KTHEHU PAS – CHECK UP

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.