ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 8

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet ta realizojnë pa­cientët që kanë shenja klinike ose që vuajnë nga Artriti Psoriatik. Pake­ta rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • VIZITË DERMATOLOGU (NË DIAGNOZËN E ARTRITIT PSORIATIK)
  • GJAK KOMPLET
  • ERITROSEDIMENT
  • GRAFI DORE BILATERALE (A-P)
  • GRAFI BAÇINI

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 8 kushton 6000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.