ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 10

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga patologji autoimune të indit lidhor. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • GJAK KOMPLET
  • ERITROSEDIMENT
  • PCR
  • FIBRINOGJEN
  • ANA


Paketa e Kontrollit Reumatologjik 10 kushton 4500 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.