ALB | ENG

Check Up Laboratori Bazë Fëmijë

Fëmijët janë e ardhmja jonë. Kujdesi për shëndetin e tyre është parësor për prindërit. Kryerja e ekzamini­meve laboratorike shërben për të vlerësuar gjendjen shëndetësore ak­tuale të fëmijës, diagnostikimin e pa­tologjive të ndryshme, parandalimin e tyre dhe trajtimin në kohë kur është e nevojshme.

  • GJAK KOMPLET
  • ERITROSEDIMENT
  • URINË KOMPLET
  • GLICEMI
  • SIDEREMI
  • FERRITINË
  • FEÇE PARAZIT

Check Up Laboratori Bazë Fëmijë kushton 3000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.