ALB | ENG

Check Up i Përgjithshëm Meshkuj

Kontroll i përgjithshëm për pacientë mbi 65 vjeç.

Rekomandohet 1 deri në 2 herë në vit.

 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • UREA
 • KREATININE
 • GLICEMIA
 • NATRIUM
 • KALIUM
 • KLOR
 • URINE KOMPLET
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • PROTEINË TOTALE
 • BILIRUBINA TOTALE
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • TSH
 • PSA
 • FEÇE GJAK OKULT
 • EKG
 • GRAFI TORAKSI
 • EKO ABDOMINALE
 • VIZITË INTERNISTI

Check Up i Përgjithshëm Meshkuj kushton 12000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.