ALB | ENG

Check Up i Përgjithshëm Femra

Për një kontroll global të gjendjes shëndetësore, përfshin:

 • GJAK KOMPLET
 • ERITROSEDIMENT
 • UREA
 • KREATININE
 • GLICEMIA
 • NATRIUM
 • KALIUM
 • KLOR
 • URINË KOMPLET
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • PROTEINË TOTALE
 • BILIRUBINA TOTALE
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • FOSFATAZA ALKALINE
 • TSH
 • FEÇE GJAK OKULT
 • EKG
 • GRAFI TORAKSI
 • EKO ABDOMINALE
 • PAP TEST
 • MAMMOGRAFI
 • EKO E GJIRIT
 • VIZITË INTERNISTI

Check Up i Përgjithshëm Femra kushton 17000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.