ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Onkologjik & Reumatologjik

Kjo paketë rekomandohet për pacientët me kancer gjiri nën trajtimin me frenues të aromatazës, si për shembull: Letrozol, anastrazol, exemestane. Shërben për të vlerësuar, monituruar efektet anësore të tyre mbi strukturën e kockës. Rekomandohet një vlerësim bazal në fillimin e trajtimit për cdo pacient me këto medikamente, pas 6 muajve nga fillimi i trajtimit, apo […]

Paketa e Kontrollit Onkologjik 2 (Follow up)

Kjo paketë rekomandohet për vlerësim fillestar, stadifikim apo kontrollin periodik të pacientëve me kancer gjiri. Rekomandohet sipas një plani ndjekje të përpiluar nga mjeku juaj Onkolog, që mund të jetë cdo 3 ose 6 muaj apo një herë në vit. Kjo në varësi të stadit të sëmundjes në diagnoze apo sa vite ka që është […]

Paketa e Kontrollit Onkologjik 1

Kjo paketë është e nevojshme për diagnozë apo vlerësimin e pacientëve me kancer gjiri të sapo diagnostifikuar. Gjithashtu rekomandohet një herë në vit për kontrollin periodik të pacientëve me kancer gjiri. Paketa e Kontrollit Onkologjik 1 kushton 8400 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.