Është diplomuar në degën Biologji dhe Kimi pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës në periudhën 2004-2008.

Është diplomuar në degën Master Shkencor në Farmaci pranë Albanian University në periudhën 2008-2011.

Ka ushtruar profesionin e farmacistes në disa sektorë të fushës me një eksperiencë të gjatë.

Drejtuese teknike në farmaci të rrjetit të hapur dhe në menaxhim logjistik të farmacive.

Gjatë periudhës 2019-2023 ka kryer specializimin afatgjatë në mjekësi në degën Shkenca të Ushqyerit, nutricion klinik pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në bashkëpunim me Universitetin e Romës, Tor Vergata

Prej vitit 2019 e në vazhdim është duke kryer praktikën profesionale pranë Poliklinikës Tor Vergata, Romë.

Pjesëmarrëse e rregullt në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e farmaceutikës dhe atë të nutricionit.

Aktualisht Erida Teliti mban pozicionin si Drejtuese Teknike e Farmacisë pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.