Dr. Ada Caka është diplomuar në Odontoiatri dhe Protezë Dentare pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në vitin 2019.

Ka kryer Master Universitar të nivelit të II në Ortodonci me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Ferraras në vitin 2022.

Prej vitit 2022 është mjeke stomatologe pranë Klinikës Stomatologjike Zoja e Këshillit të Mirë, në repartin e konservativës dhe endodoncisë.

Në vitin 2020 ka kryer një traini 1 vjeçar mbi teknikën e terapisë fikse Straight Wire- MIRABELLA, Milano, Itali.


Referuese në kongrese, konferenca e aktivitete shkencore brënda dhe jashtë vendit.

Dr. Ada Caka, aktualisht ushtron profesionin e saj si Mjeke Stomatologe pranë repartit të endo-konservativës të Klinikës Stomatologjike Zoja e Këshillit të Mirë, pjesë e Spitalit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë.